grecia
Bienvenidos a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Οι Συμφωνίες μεταξύ της Κυβέρνησης του FAO και της UNISEF διασφαλίζουν τη σίτιση παιδιών σχολικής ηλικίας - Acuerdos entre Gobierno, FAO y Unicef resguardan alimentación de niños en edad escolar PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 16 de Enero de 2019 13:22

alt

Η σύναψη μιας συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ της Κυβέρνησης, του FAO και της UNISEF αναδεικνύει τη δέσμευση της Μπολιβαριανής Επανάστασης για τη διαφύλαξη του δικαιώματος σίτισης του λαού, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά σχολικής ηλικίας και στην οικογένεια.

Η σύναψη των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Καράκας, με την παρουσία της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, Delcy Rodríguez, μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, Aristóbulo Istúriz, εκπροσώπους της Διεθνής Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και του Διεθνούς Ταμείου Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Η συμφωνία έχει ως στρατηγική να ενθαρρύνει την οικογενειακή γεωργία. «Αυτό με στόχο τη στήριξη του Προγράμματος Σχολικής Σίτισης (PAE), με τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Μία στρατηγική που προέρχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Διατροφής, διατροφές βασισμένες στην τοπική παραγωγή», δήλωσε ο Carlos Mendoza, εκπρόσωπος επικεφαλής του FAO.
Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα στηρίξει τόσο τη σίτιση όσο και τη διαχείριση κινδύνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές που προκύπτουν από μεθοδολογικά φαινόμενα, όλο και συχνότερα, στον αγροτικό βιότοπο.

Η Βενεζουέλα έχει εκπληρώσει τους διατροφικούς στόχους στο πλαίσιο των Στόχων της Χιλιετίας και κατατάσσεται ως έθνος που παρέχει διατροφική ασφάλεια σε πάνω από 95% του πληθυσμού της. Αυτός ο δείκτης δείχνει στον FAO ότι η χώρα δεν βρίσκεται στον λεγόμενο «χάρτη της πείνας».

Αυτό το στάτους με το οποίο χαρακτηρίζεται η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια έχει διαταραχθεί από τον οικονομικό πόλεμο που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ο FAO και η Βενεζουέλα έχουν συνάψει συμφωνία για την εξάλειψη της φτώχειας, τη δημιουργία πολιτικών για τη διατροφή, τη γεωργία, την αλιεία και την ισότητα των φύλων. Επίσης, συνεργάζονται για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και άλλων στοιχείων που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και την παραγωγή τροφίμων.
Υπό αυτή την έννοια, ο εκπρόσωπος της UNICEF, Rafael Ramírez Mesec, ανέφερε ότι η οργάνωσή του θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της σίτισης των παιδιών και ταυτόχρονα εξέφρασε ότι, εν καιρώ θα επικεντρωθεί και στη δίγλωσση εκπαίδευση.

«Ελπίζουμε ότι στα θέματα επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής, όπως εξίσου και στα θέματα παιδείας, θα μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα πολύ σύντομα», τόνισε και σχολίασε ότι έχουν προετοιμαστεί εγκαίρως για να επιτύχουν αποτελέσματα μέσω αυτών των συμφωνιών.

Αναφέρθηκε επίσης στην βασική εκπαίδευση χαρακτηρίζοντάς της ως «εξαιρετικής σημασίας», θεωρώντας ότι είναι το στάδιο στο οποίο ξεκινάει η ανάπτυξη, η ικανότητα και οι ευκαιρίες στα πρώτα χρόνια ζωής.

Η Βενεζουέλα στις διεθνείς συνεργασίες

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Delcy Rodríguez εξέφρασε τη χαρά της για τη συμφωνία και τόνισε ότι ενισχύει τις σχέσεις διεθνούς συνεργασίας με τη Βενεζουέλα στον κοινωνικό τομέα, ειδικά σε τομείς προσανατολισμένους στην παιδική ηλικία, τη σχολική παιδεία και τη βασική εκπαίδευση.

Τόνισε ότι με αυτή την παραγωγική πρωτοβουλία, η Βενεζουέλα ενισχύει τα προγράμματα σίτισης στα σχολεία, την εκπαιδευτική ένταξη από το βασικό επίπεδο και τη συνέχεια του αναπτυξιακού σχεδίου που υπαγορεύουν τα Ηνωμένα Έθνη, οι στόχοι των οποίων περιλαμβάνουν την εξάλειψη της φτώχειας και την εξυπηρέτηση των πιο ευάλωτων τομέων, θέματα στα οποία δίνουν βάρος αυτές οι συμφωνίες.

Οι συμφωνίες ενσωματώνονται στη γραμμή δράσης της Ατζέντας 2030 που προωθείται από τον ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη υπέρ των ανθρώπων, του πλανήτη και της ευημερίας, πέρα από την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

«Αυτός είναι ο δρόμος, ο δρόμος της πολυμέρειας, του σεβασμού στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διεθνούς ειρήνης, ο δρόμος της συνεργασίας» δήλωσε η Rodríguez.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας, Aristóbulo Istúriz, υπενθύμισε ότι στη χώρα αναπτύσσεται η πολιτική σχολικών μικροκαλλιεργειών, με πάνω από 13 χιλιάδες σχολικές μικροκαλλιέργειες και με στόχο τις 25 χιλιάδες μέχρι τον Ιούλιου του 2019.

Εξέφρασε ότι με την υπογραφή αυτών των συμφωνιών ενθαρρύνεται η καλλιέργεια για τη στήριξη των Προγραμμάτων Σχολικής Σίτισης (PAE) και καλύπτονται διάφορες εκπαιδευτικές πτυχές, όπως η διδασκαλία των μητρικών γλωσσών, τα μαθηματικά, μεταξύ άλλων.

«Αυτός είναι ένας πόρος που θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε τις προμήθειες για να παγιωθεί ο μητρικός θηλασμός, και πάνω απ' όλα θα μας επιτρέψει να ενωθούμε στην αστική γεωργία και να ενταχθούμε στο σχολείο».

Οι συμφωνίες αυτές θα φτάσουν σε 100 χιλιάδες παιδιά που κατοικούν σε πολιτείες της εθνικής επικράτειας που έχουν προτεραιότητα.

Όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση, ο Istúriz, συμφώνησε με τον εκπρόσωπο της UNISEF, σημειώνοντας τη σπουδαιότητα της στα πρώτα σχολικά χρόνια των παιδιών.

Ο Υπουργός Παιδείας, πρότεινε τη δημιουργία παρατηρητηρίου για τη δημιουργία κατοικιών και για παρακολούθηση σε τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.

********

La suscripción de un acuerdo hecho este martes entre el Gobierno Nacional, la FAO y Unicef resalta el compromiso de la Revolución Bolivariana en resguardar el derecho a la alimentación del pueblo, con especial énfasis en los niños en edad escolar y la familia.

Esta firma de convenios se realizó en la sede de la Cancillería, en Caracas, con la presencia de la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, junto al titular de Educación, Aristóbulo Istúriz, el representantes de la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El acuerdo tiene como estrategia incentivar la agricultura familiar. "Esto con el propósito de apoyar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con productos producidos localmente, una estrategia que viene del Instituto Nacional de Nutrición, dietas basadas en la producción local", indicó Carlos Mendoza, representante encargado de la FAO.

Agregó que el acuerdo apoyará tanto en la alimentación como en la gestión de riesgo, para enfrentar los cambios producidos por fenómenos metodológicos, cada vez más frecuentes, en el hábitat rural.

Venezuela ha sobre cumplido las metas nutricionales dentro de los Objetivos del Milenio y es catalogada como una nación que provee seguridad alimentaria a más de 95% su población. Este índice demuestra a la FAO que el país no está en el llamado "mapa del hambre".

Este estatus que ha caracterizado a Venezuela en años recientes ha sido perturbado por la guerra económica impulsada por Estados Unidos.

Desde hace más de 20 años la FAO y Venezuela fijaron un acuerdo para erradicar la pobreza, crear políticas de alimentación, agricultura, pesca y equidad de género. Asimismo, trabajan en preservar los recursos naturales y otros elementos vinculados al campo y la producción alimentaria.

En este mismo sentido, el representante de la Unicef, Rafael Ramírez Mesec, indicó que su organización se enfocará en el apoyo a la nutrición de los niños y al tiempo expresó que también contarán con un enfoque en la educación bilingüe.

"Esperamos que en los temas de seguridad alimentaria y nutrición; y los temas de educación, podamos ver resultados muy pronto", enfatizó y comentó que se han preparado con tiempo para lograr resultados efectivos a través de estos convenios.

También se refirió a la educación inicial calificándola como de "gran importancia", considerando que es la etapa en la que comienza el desarrollo, capacidad y oportunidades en los primeros años de vida

Venezuela en cooperación internacional

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este convenio y resaltó que fortalece las relaciones de cooperación internacional con Venezuela en lo social, especialmente en áreas orientadas a la infancia, educación escolar e inicial.

Destacó que con esta iniciativa productiva Venezuela fortalece programas de alimentación escolar, la inclusión educativa desde el nivel inicial y la continuidad del plan de desarrollo dictado por Naciones Unidas, cuyos objetivos contemplan erradicar la pobreza y atender a los sectores más vulnerables, líneas que orientan estos acuerdos.

Los convenios están incorporados a la línea de acción de la Agenda 2030 impulsada por la ONU para el desarrollo sostenible a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, además de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

"Este es el camino, el camino del multilateralismo, del respeto profundo a la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la estabilidad y la paz internacional, el camino de la cooperación", precisó Rodríguez.

Por su parte, el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, recordó que en el país se desarrolla la política de conucos escolares, con más de 13 mil en la actualidad y con la meta de 25 mil para julio de 2019.

Dijo que con la firma de estos acuerdos se incentiva la agricultura en apoyo a los PAE y se cubren diversas aristas educativas, como la enseñanza de las lenguas maternas, matemáticas, entre otras.

"Esto es un recurso que va ayudarnos para adquirir los insumos para universalizar la lactancia materna, y sobre todo nos permita unirnos a la agricultura urbana e incorporarnos a la escuela", remarcó.

Estos acuerdos llegarán a 100 mil niños residentes en estados priorizados del territorio nacional.

Respecto a la educación inicial, Istúriz coincidió con el representante de la Unicef, al señalar la importancia que tiene en los primeros años educativos de los niños.

 
Υπουργός Εξωτερικών Αρρεάσα: Η Βενεζουέλα κατάφερε να εκδημοκρατίσει τα δικαιώματα των πολιτών δίνοντας εξουσία στο λαό - Canciller Arreaza: Venezuela ha logrado democratizar los derechos ciudadanos otorgándole poder al pueblo PDF Imprimir E-mail
Martes, 15 de Enero de 2019 14:41

alt

Παρά το παρεμβατικό σχέδιο που υλοποιούν οι ηγεμονικές δυνάμεις της περιοχής κατά της Βενεζουέλας και παρ' όλη τη διεθνή εκστρατεία με επικεφαλής τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να τοποθετήσουν τη θέση της ανθρωπιστικής κρίσης, η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση υπό την προεδρία του Νικολάς Μαδούρο Μώρος, κατάφερε να εκδημοκρατίσει τα δικαιώματα των πολιτών, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τις οικονομίες των χωρών με δεξιά κυβέρνηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Χόρχε Αρρεάσα.

Σε μία συνέντευξή του στο Ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου της Χιλής, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ο Μπολιβαριανός Σοσιαλισμός που δρομολογήθηκε από τον Κομαντάντε Ούγκο Τσάβες και που συνεχίζει ο πρόεδρος Μαδούρο, κατάφερε να εδραιώσει την ενδυνάμωση του λαού μέσω της δημιουργίας μιας λαϊκής βάσης, δίνοντας στον κόσμο τα κοινωνικά του δικαιώματα που του είχαν στερηθεί κατά τη διάρκεια των καπιταλιστικών, νεοφιλελεύθερων, υποταγμένων κυβερνήσεων στα συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Η δική μας μεγάλη προσπάθεια στοχεύει στην παροχή εξουσίας στον οργανωμένο λαό. Η εξουσία που ο Ούγκο Τσάβες πήρε από την αστική τάξη και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγχαν την πετρελαϊκή εταιρεία, την παρέδωσε στο λαό και αυτό ακριβώς προσπαθεί να σταματήσει η αστική τάξη, προάγοντας κυρώσεις εναντίον της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Αρρεάσα.

Επίσης, ο Βενεζουελανός Διπλωμάτης τόνισε ότι η Βενεζουέλα υπόκειται σε επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας το Δόγμα Μονρόε για να περικυκλώσει την χώρα, με σύγχρονες μεθόδους οικονομικού αποκλεισμού που στρεβλώνουν την οικονομία.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Υπουργός βεβαίωσε ότι ο λαός και η κυβέρνηση αντιστέκονται και αγωνίζονται να σταματήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση που επιδιώκει να παραβιάσει την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση του λαού της Βενεζουέλας.

«Είμαστε στο επίκεντρο των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπουν να εδραιωθούν κυβερνήσεις στην περιοχή όπως αυτές τις Κούβας, της Βολιβίας, της Νικαράγουας και της Βενεζουέλας. Βρισκόμαστε υπό οικονομικό αποκλεισμό και πολιορκία. Οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, πέρασαν από το να ανήκουν στο λαό, να ηγεμονεύονται από πολιτικούς παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου. Μετατράπηκαν σε στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας που διαχειρίζεται ο Ντόναλντ Τράμπ και η οποία δεν θα επιτρέψει για κανένα λόγο την εδραίωση προοδευτικών κυβερνήσεων στην περιοχή» δήλωσε.

Την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του προέδρου Μαδούρο στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο ίδιος κάλεσε να πραγματοποιηθεί να πραγματοποιηθεί μία Σύνοδος μεταξύ κυβερνήσεων της περιοχής για να συζητηθούν και να αναλυθούν τα προβλήματα που πλήττουν τους λαούς και τη σταθερότητα των κρατών. Ο Υπουργός βεβαίωσε ότι, αυτό το κάλεσμα ανταποκρίνεται στη «διάσωση της πολιτικής ανοχής», η οποία έχει υποβαθμιστεί από τα συντηρητικά καθεστώτα τα οποία έχουν ενωθεί κατά της Βενεζουέλας.
«Η πρακτική της απομόνωσης δεν ταιριάζει στη Βενεζουέλα επειδή η δική μας πολιτική συμπεριλαμβάνει τους λαούς (...) τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί η πολιτική μισαλλοδοξία, και για το λόγο αυτό και για να διασωθεί η ανοχή, ο πρόεδρος Μαδούρο κάλεσε σε διάλογο την περιοχή ώστε να συζητηθούν τα θέματα, παρά τις διαφορές», εξέφρασε.

********

A pesar del plan intervencionista que ejecutan los poderes hegemónicos de la región contra Venezuela y de la campaña internacional que dirigen las corporaciones mediáticas que tratan de posicionar la tesis de la crisis humanitaria, el Gobierno Bolivariano presidido por el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, ha logrado democratizar los derechos de los ciudadanos, contrario a lo que ocurre con las economías de países dirigidos por gobiernos de la derecha, sostuvo el Canciller Jorge Arreaza.

En una entrevista concedida a la Radio Universidad de Chile, el Canciller señaló que el Socialismo Bolivariano que puso en marcha el comandante Hugo Chávez y que continúa el presidente Maduro, logró consolidar el empoderamiento del pueblo a través de la creación de una base popular a las que se les entregó los derechos sociales que les fueron negados durante año de gobiernos capitalistas, neoliberales y arrodillados a intereses estadounidenses.

"Nuestro gran esfuerzo va dirigido a entregarle el poder al pueblo organizado. El poder que Hugo Chávez le quitó a la burguesía y a los Estados Unidos que dominaba la empresa petrolera fue para entregárselo al pueblo y eso es lo que trata de frenar la burguesía al promover las sanciones contra los venezolanos", dijo Arreaza.
A esta aseveración, el Diplomático venezolano recalcó que Venezuela está siendo objeto de los ataques de Estados Unidos que valiéndose de la Doctrina Monroe pretende cercar a la nación caribeña con métodos modernos de bloqueo financiero que distorsionan la economía.

Es por ello, que el Canciller aseguró que el pueblo y el gobierno se encuentran en resistencia y ofensiva para detener cualquier intervención que pretenda vulnerar la soberanía y autodeterminación de los venezolanos.

"Estamos en el centro de los ataques de Estados Unidos, ellos no permiten que se consoliden en la región gobiernos como los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Estamos bajo el bloqueo y asedio financiero. Los gobiernos de América Latina que pasaron de ser del pueblo y que ahora dominan políticos productos del mundo empresarial, se convirtieron en los ejecutivos de una gran empresa que maneja Donald Trump, que no permitirá que por ninguna razón se consoliden gobiernos progresistas en la región", manifestó.

Ante el llamado que hiciera el presidente Maduro el pasado jueves durante su acto de juramentación en el Tribunal Supremo de Justicia, de realizar una cumbre entre gobiernos de la región para discutir y analizar los problemas que aquejan a los pueblos y estabilidad de las naciones, el Canciller afirmó que esta solicitud responde al "rescate de la tolerancia política", la cual ha sido degradada por los regímenes conservadores que se han cartelizado contra Venezuela.

"La tesis del aislamiento no cabe en Venezuela porque nuestra política es de inclusión de los pueblos (...) en los últimos años se ha impuesto la intolerancia política, en razón de eso y para rescatar la tolerancia, el presidente Maduro llamó a un dialogo en la región para debatir las ideas a pesar de las diferencias", manifestó.

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Información de Contacto

mapaiconoC/Charitos 6, Kolonaki, Atenas, Grecia

Teléfonos

(+30) 210 6729169

Fax

(+30) 210 6227464

Correo

info@embaven.gr

Horario:

de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 am a 17:00 pm

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur