grecia
Η Βενεζουέλα απαιτεί σεβασμό της κυριαρχίας της μετά από την πρωτοφανή εισβολή σκαφών στα ύδατα δικαιοδοσίας της - Venezuela exige respeto a su soberanía tras inédita incursión de buques en sus aguas jurisdiccionales PDF Imprimir E-mail

0 COMUNICADO OFICIAL 2
Η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ενημερώνει την εγχώρια και διεθνή κοινότητα ότι οι Μπολιβαριανές Εθνικές 'Ενοπλες Δυνάμεις, εκτελώντας τις συνήθεις περιπολίες στις βενεζολάνικες ακτές του Ατλαντικού, στις 22/12/2018 με το Patrullero Oceanico Karina (PO-14 ), εντόπισαν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας δύο σεισμικά σκάφη έρευνας, το RAMFOR με σημαία από τις Μπαχάμες και το DELTA MONARCH με σημαία από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, δύο σκάφη που έχουν σύμβαση με την διακρατική ExxonMobil. Τα εν λόγω σκάφη βρίσκονταν στα θαλάσσια ύδατα του Δέλτα του Ορινόκο αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Απέναντι σε αυτή την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας, οι Εθνικές Δυνάμεις προχώρησαν στην εφαρμογή των σχετικών διεθνών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται σε ανάλογες πράξεις και στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας με την αυστηρή τήρηση των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την ανταλλαγή επικοινωνίας με τους καπετάνιους των ερευνητικών σκαφών, εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν άδεια από την κυβέρνηση της Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας να λειτουργήσουν στον εν λόγω θαλάσσιο χώρο. Τους έγινε ενημέρωση ότι η εν λόγω χώρα δεν έχει δικαιοδοσία στη θαλάσσια περιοχή του Δέλτα του Ορινόκο, οπότε και παύσανε την έρευνα και έπλευσαν προς τα ύδατα της ευρείας περιοχής διεκδίκησης που περιβάλλει την ακτή Εσεκίμπα.

Η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας έχει ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έχει μεταφέρει την αντίστοιχη επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση της Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας η οποία, πέρα από την εδαφική διαμάχη που ήδη έχει για την Γουιάνα Εσεκίμπο, έχει ξεπεράσει με αυτή την πρωτοφανή εισβολή όλα τα όρια, αξιώνοντας θαλάσσιες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Αμακούρο, που βρίσκονται υπό την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας βασιζόμενη στην Μπολιβαριανή Διπλωματία της Ειρήνης επαναλαμβάνει στην Συνεργατική Δημοκρατία της Γουιάνας το κάλεσμα για αποκατάσταση του σεβασμού και του άμεσου διαλόγου σχετικά με αυτό το ευαίσθητο θέμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί την εδαφική κυριαρχία της Δημοκρατίας και τα συμφέροντα του λαού της Βενεζουέλας στη βάση του πιο σχολαστικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

****************

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional que la Armada Nacional Bolivariana, realizando su acostumbrado patrullaje por la fachada atlántica venezolana, correspondiente al día 22/12/2018, a cargo del Patrullero Oceánico Kariña (PO-14), divisó la presencia inédita en aguas jurisdiccionales de Venezuela de dos buques de exploración sísmica, RAMFOR de bandera Bahamas y DELTA MONARCH de bandera Trinidad y Tobago, ambos contratados por la transnacional ExxonMobil. Los buques referidos se encontraban en las coordenadas Latitud 09° 17′ 4″N Longitud 058°15′ 7″ W y Latitud 09° 15′ 0″ Longitud 058° 17′ 3″W, en la proyección marítima del Delta del Orinoco de indubitable soberanía de Venezuela.

Ante esta flagrante violación de la soberanía se procedió a aplicar los protocolos internacionales correspondientes a este tipo de hechos y salvaguardar la soberanía nacional con estricto apego a los acuerdos y tratados internacionales.

Resulta importante destacar que en el intercambio de comunicación con los capitanes de los buques de exploración, éstos arguyeron disponer de un permiso del gobierno de la República Cooperativa de Guyana para operar en dicho espacio marítimo. Se procedió a informarles que dicho país no tiene jurisdicción en la proyección marítima del Delta del Orinoco, en razón de lo cual levantaron la faena y navegaron hacia aguas de la extensa zona en reclamación que proyecta la costa Esequiba.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha informado al Secretario General de las Naciones Unidas y trasladado la correspondiente nota de protesta al gobierno de la República Cooperativa de Guyana ante esta inaceptable violación a la soberanía nacional que, mucho más allá de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ha traspasado con esta inédita incursión todos los límites, al pretender disponer de espacios marítimos de la proyección del Delta Amacuro, de indudable soberanía venezolana.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con base en la Diplomacia Bolivariana de Paz, reitera a la República Cooperativa de Guyana el llamado a restablecer el diálogo directo y respetuoso sobre esta sensible materia, a la vez que garantiza su firme determinación de defender la soberanía territorial de la República y los intereses del Pueblo venezolano con base en el más escrupuloso respeto del Derecho Internacional.

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur