grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση κήρυξε persona non grata τον Πρέσβη του Βασιλείου της Ισπανίας στη Βενεζουέλα, Χεσούς Σίλβα Φερνάντεθ - Gobierno Bolivariano declara como persona No Grata al Embajador del Reino de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández PDF Imprimir E-mail

COMUNICADO-OFICIAL-3

Η Κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας γνωστοποιεί στη εθνική και διεθνή κοινότητα ότι αποφάσισε να κηρύξει persona non grata τον Πρέσβη του Βασιλείου της Ισπανίας, Χεσούς Σίλβα Φερνάντεθ, από τη σήμερον ημέρα, λόγω των συνεχών επιθέσεων και επαναλαμβανόμενων παρεμβατικών ενεργειών στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας από την πλευρά της Ισπανικής Κυβέρνησης.

Εν προκειμένω, Η Μπολιβαριανή κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, στις 24 Ιανουαρίου, σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα, αντίθετα προς τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα οποία επέβαλε κατά τρόπο ασταθή και μονομερή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια σε ανώτερους αξιωματούχους και επικεφαλής των Δημόσιων Εξουσιών της Βενεζουέλας.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2017 ο Πρωθυπουργός Ραχόι επισκέφτηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο για να λάβει αισχρές εντολές και να υποταχθεί στα σχέδια του σχετικά με τη Βενεζουέλα, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της συνομωσίας στην Ευρώπη με απώτερο σκοπό τον συντονισμό επιθέσεων, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, κατά της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του λαού της Βενεζουέλας, με αντάλλαγμα ντροπιαστικά πολιτικά και οικονομικά προνόμια προς όφελος ενός τμήματος της ηγεσίας που κυβερνάει την Ισπανία.

Ο Πρόεδρος της Ισπανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι «εύχεται για το λαό της Βενεζουέλας ό,τι για το λαό της Ισπανίας». Δυστυχώς, το Βασίλειο της Ισπανίας είναι μία από τις πιο άνισες χώρες της Ευρώπης: είναι αμέτρητες οι καθημερινές εξώσεις που αρνούνται το δικαίωμα στη στέγαση σε δεκάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες ενώ ευνοούν τράπεζες και μεσιτικά γραφεία. Παρουσιάζει τα πιο ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, ανάμεσα στα ψηλότερα στον κόσμο ειδικά όσον αφορά την απασχόληση των νέων, τα οποία μεταφράζονται σε απελπισία για τις νέες ισπανικές γενιές. Ξεσκεπάστηκαν σκανδαλώδεις υποθέσεις διαφθοράς μελών του κυβερνόντος κόμματος, συμπεριλαμβανομένων πριμ και ξεδιάντροπων προνομίων που συμφωνήθηκαν πίσω από τις πλάτες των πολιτών. Μεταδόθηαν παγκοσμίως η αστυνομική καταστολή και η απαγωγή του δικαιώματος στη λήψη αποφάσεων από την πλευρά του λαού της Καταλονίας, όπως και η δικαστικοποίηση της πολιτικής για να διωχθούν και να φυλακιστούν όσοι διαφέρουν από την επίσημη θέση, αποκλείοντας έτσι κάθε μορφή πολιτισμένου διαλόγου με τους αντιπάλους. Δεν θα αναφερθούμε στην δομική κατάρρευση των υπηρεσιών που συσχετίζονται με την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση.

Ο Λαός της Βενεζουέλας ευτυχώς δεν υφίσταται τις συνέπειες παρόμοιων κρατικών πολιτικών. Ακόμη και σε οικονομικές δυσκολίες, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αύξησε τις κοινωνικές επενδύσεις. Το δικαίωμα στη στέγαση εξασφαλίζεται μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος οικοδόμησης απαράμιλλο στον κόσμο, το οποίο προσέδωσε αξιοπρέπεια σε σχεδόν δύο εκατομμύρια φτωχές οικογένειες. Η παιδεία και η υγεία στη χώρα μας αποτελούν καθολικά δικαιώματα εγγυημένα από το κράτος, τα οποία έχουν εκδημοκρατιστεί όσο ποτέ προηγουμένως στα χρόνια της Επανάστασης. Η ανεργία έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η κοινωνική ασφάλιση είναι καθολική, το 90% των ηλικιωμένων δικαιούχων λαμβάνει τη σύνταξή του. Η Γενική Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνες και έχει λάβει αποφάσεις κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από θέσεις, επώνυμα και κομματική στράτευση. Στη χώρα μας το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων ασκείται συνεχώς, χωρίς εμπόδια και με υψηλή συμμετοχή, μέσω ενός ασφαλούς και διαφανούς αυτοματοποιημένου εκλογικού συστήματος.

Ο Λαός και η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπενθυμίζουν στην Ισπανική Κυβέρνηση ότι ο κυρίαρχος και ανεξάρτητος χαρακτήρας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας μας κατακτήθηκε μέσω μίας σύνθετης απελευθερωτικής διαδικασίας που κορυφώθηκε με την οριστική απέλαση των αυτοκρατορικών δυνάμεων των εισβολέων εδώ και διακόσια σχεδόν χρόνια.

Από την πατρίδα του Απελευθερωτή Σιμόν Μπολίβαρ, θα συνεχίζουμε να υψώνουμε τη φωνή και να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη ιερή ανεξαρτησία του λαού της Βενεζουέλας μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματός και των νόμων μας, χωρίς την παρέμβαση ιμπεριαλιστικών και ρατσιστικών δυνάμεων και υποταγμένων κυβερνήσεων με απελπισμένη αποικιοκρατική νοσταλγία.

Καράκας, 25 Ιανουαρίου 2018

****************************************

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional, que ha decidido declarar persona No Grata al Embajador del Reino de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, a partir de la presente fecha, en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español.

En este sentido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa su categórico rechazo a las declaraciones emitidas por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, este 24 de enero, en relación a las medidas restrictivas, contrarias a los más elementales principios del Derecho Internacional, que ha aplicado de manera errática y unilateral la Unión Europea contra altos funcionarios y jefes de Poderes Públicos venezolanos.

En fecha 26 de septiembre de 2017 el Presidente Rajoy realizó una visita a su par estadounidense, para recibir infames instrucciones y someterse a sus designios con respecto a Venezuela, comprometiéndose a asumir el liderazgo de la conspiración en Europa, con el fin de concertar ataques a la soberanía e independencia del Pueblo venezolano con sus socios europeos, a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos para provecho particular de una parte de la cúpula que gobierna España.

El Presidente del Gobierno Español ha expresado que "desea para los venezolanos, lo mismo que para los españoles". Lamentablemente, el Reino de España es uno de los países más desiguales de Europa: son incontables los desahucios diarios, que le niegan el derecho a la vivienda a decenas de miles de familias humildes, para favorecer a la banca y empresas inmobiliarias; cuenta con las tasas de desempleo más alarmantes de Europa, entre las más altas del mundo, especialmente en lo referente al empleo juvenil, que se traduce en desesperanza para las nuevas generaciones españolas; se han descubierto escandalosos casos de corrupción de miembros del partido gobernante, incluyendo sobresueldos y prebendas desvergonzadas acordadas a espaldas de la ciudadanía; fue mundialmente difundido el uso de la represión policial para secuestrar el derecho a decidir del Pueblo de Catalunya, así como la judicialización de la política para perseguir y encarcelar a quienes difieran de la posición oficial, cerrando cualquier opción de diálogo civilizada con sus adversarios; ni hablar del desmoronamiento estructural de los servicios de sanidad y seguridad social.

El Pueblo venezolano afortunadamente no tiene que sufrir las secuelas de semejantes políticas de Estado. Aún en dificultad económica, el Presidente Nicolás Maduro ha expandido la inversión social. El derecho a la vivienda se asegura a través de un innovador programa de construcción sin parangón en el mundo, que ha dignificado a casi dos millones de familias humildes. La educación y salud en nuestro país constituyen derechos universales garantizados por el Estado, que se han democratizado como nunca antes en años de Revolución. El desempleo ha alcanzado mínimos históricos. La seguridad social es universal, el 90% de los adultos mayores con derecho a pensión, cuentan con ella. La Fiscalía General ha abierto investigaciones y tomado decisiones contra la corrupción, sin reparar en cargos, apellidos o militancia partidista. En nuestro país, el derecho a decidir se ejerce constantemente, sin obstáculos, con altos niveles de participación, mediante un seguro y transparente sistema electoral automatizado.

El Pueblo y Gobierno de Venezuela recuerdan al Gobierno Español que el carácter soberano e independiente de nuestra República Bolivariana, fue conquistado a través de un complejo proceso de liberación que culminó con la expulsión definitiva de las fuerzas invasoras imperiales hace casi doscientos años.

Desde la patria del Libertador Simón Bolívar, seguiremos alzando la voz y tomando acciones concretas para defender los derechos fundamentales y la sagrada independencia del Pueblo venezolano, en el marco de nuestra Constitución y leyes, sin intromisión de potencias imperialistas y supremacistas, como tampoco de gobiernos subordinados con desesperante nostalgia colonial.

Caracas, 25 de enero de 2018

 

 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 10 de 32

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur