grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - COMUNICADO PDF Imprimir E-mail

0 COMUNICADO OFICIAL

Η Κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ενημερώνει τη διεθνή κοινότητα και τον λαό της Βενεζουέλας ότι στις 30 Ιανουαρίου έλαβε μια ανακοίνωση από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην εδαφική διαμάχη με τη Συνεργατική Δημοκρατία της Γουιάνας.

Σε αυτή την ανακοίνωση, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει τα εξής:

Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που εξελίχθηκε το 2017, προτείνει το Διεθνές Δικαστήριο ως το επόμενο μέσο για τη διευθέτηση της εδαφικής διαμάχης μεταξύ της Βενεζουέλας και της Γουιάνας για την περιοχή Εσεκίμπο. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Γουιάνας θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ.

Σχετικά με αυτό, η Κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ενημερώνει το λαό της Βενεζουέλας και τον υπόλοιπο κόσμο τα εξής:

• Η Βενεζουέλα επικυρώνει την πλήρη ισχύ της Συμφωνίας της Γενεύης της 17ης Φεβρουαρίου 1966, η οποία υπεγράφη και κυρώθηκε μεταξύ της χώρας μας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σε διαβούλευση με την κυβέρνηση της Βρετανικής Γουιάνας, μια διεθνή συνθήκη με νομική δέσμευση στην εδαφική διαμάχη μεταξύ των δύο μερών, έγκυρα αναγνωρισμένη και καταγεγραμμένη ενώπιον του ΟΗΕ, ως τον μόνο τρόπο για την τελική λύση σε αυτή την αισχρή κληρονομιά της βρετανικής αποικιοκρατίας.

• Η Βενεζουέλα έδειξε την έντονη αντίθεσή της στην επιστολή της 15ης Δεκεμβρίου 2016, υπογεγραμμένη από τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα Μπαν-Κι Μουν, προειδοποιώντας ότι τα κριτήρια που περιέχονταν σε αυτή υπερέβαιναν τις εξουσίες που δόθηκαν στον ΟΗΕ, παραβιάζοντας το πνεύμα και τους λόγους σύναψης της Συμφωνίας της Γενεύης και την αρχή της ισότητας μεταξύ των μερών.

• Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα υπερβαίνει τον διαδοχικό χαρακτήρα των μέσων ειρηνικής διευθέτησης που θεσπίστηκαν με την Συμφωνία της Γενεύης ως καθιερωμένη μέθοδο για την επίτευξη αποδεκτής, πρακτικής και ικανοποιητικής λύσης στη διαφορά.

• Κατά τη διάρκεια του 2017, η Βενεζουέλα διατήρησε την ιστορική της θέση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, προωθώντας το υψηλότερο εθνικό συμφέρον και τη μόνιμη διεκδίκηση των νόμιμων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας επί του εδάφους της Γουιάνα Εσεκίμπο.

• Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξήχθησαν με μεγάλη εμπιστευτικότητα ως βασικό κανόνα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με συμφωνία μεταξύ των μερών με τα Ηνωμένα Έθνη.

• Εύλογα τίθεται το ερώτημα για τους λόγους που υπερίσχυσαν προκειμένου να προταθεί η επίλυση μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου σε δύο κράτη που δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του, ενώ η ίδια συμφωνία της Γενεύης παρέχει τα πολιτικά μέσα για την επίλυση της εδαφικής διαφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βενεζουέλα επιβεβαιώνει αποφασιστικά και κατηγορηματικά τη διαπραγματευτική διαδικασία με βάση αυτά τα μέσα.

Η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, πιστή στην ιστορική της παράδοση και σύμφωνα με την Μπολιβαριανή Διπλωματία της Ειρήνης επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας και να διατηρήσει τις πολιτικές διαπραγματεύσεις με βάση την Συμφωνία της Γενεύης του 1966, ως μόνο τρόπο για την επίτευξη ειρηνικής, πρακτικής και ικανοποιητικής λύσης για τα δύο μέρη και υπέρ των λαών μας.

Ο Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εγγυάται στο λαό τη Βενεζουέλας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα επί της Γουιάνα Εσεκίμπο και καλεί για εθνική ενότητα για την προστασία των πιο ιερών συμφερόντων της πατρίδας.

Ο ήλιος της Βενεζουέλας γεννιέται στο Εσεκίμπο

Καράκας, 31 Ιανουαρίου 2018

*********************************************

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa a la comunidad internacional y al Pueblo venezolano, que el día 30 de enero de 2018, recibió una comunicación del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acerca del proceso de negociación sobre la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana.
Mediante esta comunicación, el Secretario General de las Naciones Unidas informa lo siguiente:

• Tras una breve reseña sobre el proceso de negociación desarrollado durante el año 2017, recomienda la Corte Internacional de Justicia como próximo medio a ser utilizado para la solución de la Controversia Territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo. Adicionalmente consideró que el Gobierno de Venezuela y de Guyana podrían beneficiarse de continuidad en los Buenos Oficios de la ONU.
Sobre el particular, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento del Pueblo venezolano y del mundo, lo siguiente:

• Venezuela ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, suscrito y ratificado entre nuestro país y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de la Guayana Británica, tratado internacional que rige como Ley la Controversia Territorial entre las partes, válidamente reconocido y registrado ante la ONU, único camino hacia la solución definitiva sobre esta oprobiosa herencia del colonialismo británico.

• Venezuela dejó constancia oportunamente de su enérgica oposición a la carta del 15 de diciembre de 2016, suscrita por el anterior Secretario General Ban-Ki Moon, alertando que los criterios en ella contenidos excedían las competencias otorgadas a su investidura, contraviniendo el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra y el principio de equidad concertado entre las partes.

•La comunicación del Secretario General sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia.

Durante el año 2017, Venezuela mantuvo su posición histórica en el proceso de buenos oficios del Secretario General de la ONU, privilegiando el alto interés nacional y la permanente reivindicación de los derechos legítimos e irrenunciables del Pueblo venezolano sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

• Estas negociaciones fueron conducidas con celosa confidencialidad como una regla esencial del proceso de buenos oficios, por acuerdo entre las partes y con las Naciones Unidas.

• Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequívoca el proceso de negociación bajo estos medios.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, fiel a su tradición histórica y conforme a la Diplomacia Bolivariana de Paz, reitera su firme disposición de defender la integridad territorial de nuestra Patria y mantener la negociación política con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966, como único camino para alcanzar la solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes y en favor de nuestros Pueblos.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, garantiza al Pueblo venezolano que continuará defendiendo los derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba y convoca a la unidad nacional para proteger los más sagrados intereses de la Patria.

El sol de Venezuela Nace en el Esequibo

Caracas, 31 de enero de 2018

 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 8 de 32

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur