grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Η Ρωσία σκοπεύει να επενδύσει στη Ζώνη Ορυκτών Πόρων του Ορινόκο - Rusia aspira a invertir en Arco Minero del Orinoco PDF Imprimir E-mail

Foto: @EcoMineriaVE

Foto: @EcoMineriaVE

Ο Πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βενεζουέλα, Βλαντιμίρ Ζάεμσκι και ο Βίκτωρ Κάνο, Υπουργός Λαϊκής Ισχύος για την Οικολογική Εξόρυξη, εξέτασαν νέα έργα και συμφωνίες αναφορικά με τους ορυκτούς πόρους που θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου (CIAN) μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Ο Κάνο, πληροφόρησε ότι σε αυτή την προπαρασκευαστική διμερή συνάντηση διεξήχθησαν ανασκοπήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Βενεζουέλας στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση ορυκτών, όπως ο χρυσός και το διαμάντι στη Ζώνη Ορυκτών Πόρων του Ορινόκο. Ήταν μια συνάντηση που περιελάβανε τη λεπτομερή ανάλυση των συνθηκών, των δεικτών, των αξόνων των διαπραγματεύσεων και των εγγυήσεων για να εισέλθουν οι ξένοι επενδυτές στην παραγωγική δραστηριότητα της Βενεζουέλας, υπογραμμίζει αυτή την Τρίτη, δελτίο τύπου του Υπουργείου Ορυκτής Ανάπτυξης.
«Η Διακυβερνητική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου επικεντρώνεται σε πέντε θεματικές ζώνες ή άξονες, οι οποίες είναι: η ενέργεια, η αγροτοβιομηχανία, η εξορυκτική βιομηχανία, η στρατιωτική βιομηχανία και το εμπόριο. Αρμοδιότητά μας είναι η εξόρυξη και για το λόγο αυτό σήμερα διευκρινίζουμε τις ερωτήσεις του πρέσβη και της ομάδας του, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Βενεζουέλα και την προώθηση της τεχνολογικής υποστήριξης στον εξορυκτικό τομέα», εξέφρασε.
Ο Κάνο τόνισε ότι πολλά σημεία που συμφωνήθηκαν με τη ρωσική κυβέρνηση στα οποία θεσπίζεται η ανταλλαγή τεχνικής και επιστημονικής με ένα σχέδιο που επιτρέπει στους επαγγελματίες από τη Βενεζουέλα να ταξιδέψουν στη Ρωσία για να εκπαιδευθούν στο θέμα της εξόρυξης και στην υιοθέτηση τεχνολογιών χρυσού με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
"Σε αυτό το πλάνο, συμφωνήσαμε με τη ρωσική αντιπροσωπεία την ενίσχυση των εργαστηρίων του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωλογίας και Μεταλλείων (Ingeomín), καθώς και την παροχή συντελεστών παραγωγής, μερών και εξαρτημάτων για την ενίσχυση της γεωεπιστημονικής περιοχής της χώρας και να ενισχύσει την γεωλογική έρευνα, προκειμένου να προχωρήσει σε μια δραστηριότητα εξόρυξης λιγότερο επιθετική προς το περιβάλλον", δήλωσε.

*********

El embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, y Víctor Cano, ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, revisaron nuevos proyectos y convenios minerosque se presentarán en la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), estimada para el primer trimestre del año 2019.

Cano informó que, en esta reunión binacional preparatoria, se repasó la información sobre la participación de Rusia y Venezuela para la exploración y explotación de minerales, como oro y diamante, en el Arco Minero del Orinoco. Fue una reunión que incluyó el análisis detallado de condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías para que inversionistas extranjeros se inserten en la actividad productiva minera en Venezuela, reseña este martes nota de prensa del ministerio de desarrollo minero.
"La CIAN está enfocada en cinco áreas o ejes temáticos; estos son: energía, agroindustria, minería, técnico-militar, y la comercialización. Nuestra competencia es minería, y por eso, hoy, aclaramos las dudas del embajador Zaemskiy y de su equipo, con el objetivo de atraer la inversión extranjera a Venezuela y de impulsar el apoyo tecnológico en el ámbito minero", expresó.

Cano resaltó que hay varios puntos acordados con el gobierno ruso en los cuales se establece el intercambio técnico-científico con un plan que permita a profesionales venezolanos viajar a Rusia para formarse en el tema minero y en la adopción de tecnologías auríferas de bajo impacto ambiental.

"En este horizonte, hemos acordado con la delegación rusa el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomín), así como la dotación de insumos, partes y piezas para potenciar el área geocientífica en el país, y fortalecer la investigación geológica en aras de avanzar a una actividad minera menos invasiva con el ambiente", manifestó.

*********

Russia aims to invest in the Orinoco Mining Arc

The ambassador of the Russian Federation in Venezuela, Vladimir Zaemskiy, and Víctor Cano, Minister of People's Power for Ecological Mining Development, reviewed new projects and agreements that will be presented at the meeting of the High Level Intergovernmental Commission (CIAN), estimated for the first quarter of the year 2019.
Cano informed that, in this binational preparatory meeting, the information on the participation of Russia and Venezuela for the exploration and exploitation of minerals, such as gold and diamond, in the Orinoco Mining Arc was reviewed. It was a meeting that included the detailed analysis of the conditions, the indicators, the axes of the negotiation and the gua rantees for the foreign investors that are inserted in the productive activity in Venezuela.
"The CIAN is focused on five thematic areas or axes, these are: energy, agroindustry, mining, technical-military, and commercialization. Our responsibility is mining, and for that reason, today, we clarify the ambassador's and team's doubts, in order to win foreign investment to Venezuela and promoting technical support in the mining sector. "
Cano has highlighted that there are several points agreed with the Russian government on the technical-scientific exchanges with a plan that allows Venezuelan professionals to travel to Russia to train in the mining area on one hand and on the other, the adoption of gold technologies with low environmental impact.
"In this plan, we have agreed with the Russian delegation the strengthening of the laboratories of the National Institute of Geology and Mining (Ingeomín), as well as the provision of inputs, parts and pieces to enhance the geoscientific area of the country, and strengthen geological research in order to reach a mining activity less invasive with the environment", he said.

 
Ο SELA συγκαλεί υπουργική σύνοδο για να προωθήσει το περιφερειακό οικονομικό ζήτημα - SELA instala sesión ministerial para avanzar en el tema económico regional PDF Imprimir E-mail

WhatsApp-Image-2018-11-28-at-10.25.11-AMΤο Oικονομικό Σύστημα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (SELA), συγκάλεσε την περασμένη Τρίτη, την Υπουργική Σύνοδο της XLIV Τακτικής Συνάντησης του Συμβουλίου της Λατινικής Αμερικής στην έδρα του στο Καράκας.

Τη σύσκεψη προήδρευσε ο Μόνιμος Γραμματέας του Οικονομικού Συστήματος Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (SELA), Πρεσβευτής κ. Χαβιέρ Παουλίνιτς ο οποίος συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Οικονομικής Διάρθρωσης του Υπουργείου Λαϊκής Εξουσίας για την Οικονομία (MPPEF), Εδουάρδο Ραμίρες και τον Υφυπουργό για Πολυμερή Θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, Φέλιξ Πλασένσια, ως ομιλητές.
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο και σύγχρονο όραμα για τα οικονομικά ζητήματα που θα είναι πιο χρήσιμο για τα κράτη μέλη.

Ο Γενικός Γραμματέας του Λατινοαμερικανικού Κέντρου Διοίκησης για την Ανάπτυξη (CLAD), Φρανσίσκο Βελάσκες, ήταν εισηγητής της διάσκεψης «Μια καινοτόμος δημόσια διοίκηση».

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην XLIV Τακτική Συνάντηση του Συμβουλίου της Λατινικής Αμερικής του Oικονομικού Συστήματος Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (SELA), ο υφυπουργός Εδουάρδο Ραμίρες δήλωσε ότι «η Μπολιβαριανή κυβέρνηση της Βενεζουέλας παρέχει πλήρη υποστήριξη έτσι ώστε να δημιουργούνται πιο συχνά χώροι όπως αυτοί, υπέρ της περιφερειακής ολοκλήρωσης και με στόχο την προώθηση σχεδίων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που επιλύουν απλά ή ιδιαίτερα προβλήματα». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σημαντικό να ανανεωθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση και με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Φέλιξ Πλασένσια στην ομιλία του έκανε μια πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο και στα κράτη-μέλη και τόνισε ότι «θα πρέπει να κάνουμε κάποια έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων, όπως είναι οι στρεβλώσεις του εμπορίου. Όχι απαραίτητα από πολιτική άποψη, αλλά από τεχνική, ποιοτική προσέγγιση, με επιστημονική μεθοδολογία».

Ταυτόχρονα, ο Πλασένσια πρόσθεσε ότι «ο SELA και η υποστήριξη των κρατών μελών έχουν τις τεχνικές δυνατότητες και διαθέτουν την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Με αφετηρία αυτή τη μελέτη, θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ένα περιφερειακό σεμινάριο για το θέμα αυτό και αμέσως θα αναλάβω συνυποστηρικτής στο Υπουργείο Λαϊκής Εξουσίας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις».

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στα 43 χρόνια της αδιάλειπτης εργασίας του, ο SELA έχει μετατραπεί σε περιφερειακό οργανισμό, διεξάγοντας εργασίες συμβουλευτικές, συνεργασίας και κοινής οικονομικής προώθησης.

***********************

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), celebró este martes, la Sesión Ministerial de la XLIV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano en su sede en Caracas.

Dicho encuentro estuvo presidido por el secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), embajador Javier Paulinich; quien estuvo acompañado por el viceministro de Articulación Económica del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF), Eduardo Ramírez y el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, en calidad de oradores.

La intención de la actividad fue crear una visión innovadora y actualizada en torno a los temas económicos que sean de la mayor utilidad para los Estados miembros.

El secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Francisco Velásquez, ofreció la Conferencia, "Una administración pública innovadora".

Durante su participación en la XLIV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el viceministro Eduardo Ramírez afirmó que "el Gobierno Bolivariano de Venezuela brinda todo el apoyo para que espacios como estos, se generen con mayor frecuencia, en pro de la integración regional y con el objetivo de avanzar en planes de desarrollo económicos y sociales que logren solventar problemas comunes o particulares". Agregó además que es importante renovar la integración regional y de esta manera brindar importantes beneficios para los pueblos de América Latina y el Caribe.

Por su parte, el viceministro Félix Plasencia en su intervención realizó una propuesta a la mesa directiva y a los países miembros, donde destacó que "debemos hacer una investigación sobre las afectaciones para el desarrollo económico y social de las medidas coercitivas unilaterales como distorsiones al comercio. No necesariamente desde una perspectiva política, sino desde un enfoque técnico, cualitativo, con una metodología científica".

A su vez Plasencia añadió que la "SELA y el apoyo de los Estados miembros tenemos las capacidades técnicas y pongo a disposición todo el apoyo de la Cancillería para acometer este importante objetivo. A partir de este estudio, se podría también realizar durante el segundo cuatrimestre del año un seminario regional sobre la materia, y de una vez comprometo al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores como copatrocinador".

Es importante destacar que en sus 43 años de labor ininterrumpida, SELA se ha constituido en un organismo regional, realizando labores de consulta, cooperación y promoción económica conjunta.

 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 5 de 268

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur