grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Ενισχύουν τη διανομή στα λιμάνια για να εξασφαλίσουν στο λαό τα είδη πρώτης ανάγκης - Fortalecen distribución en puertos para garantizar al pueblo productos de primera necesidad PDF Imprimir E-mail

Ενισχύουν τη διανομή στα λιμάνια για να εξασφαλίσουν στο λαό τα είδη πρώτης ανάγκης

Ο Υπουργός της Λαϊκής Εξουσίας  για τις Μεταφορές και τα Δημόσια Έργα, Luis Sauce Navarro, συναντήθηκε την περασμένη  Δευτέρα με αξιωματούχους των λιμανιών της χώρας, για να βελτιώσουν τις στρατηγικές προκειμένου να ενισχυθεί η Μεγάλη  Αποστολή Εφοδιαστική Αυτάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες  που δημοσιεύτηκαν στο λογαριασμό του στο twitter @LuisSauceN, οι ενέργειες  αυτές γίνονται για να συμβάλουν στην οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική ειρήνη που απαιτεί ο λαός της Βενεζουέλας.

«Γίνεται επιθεώρηση, εποπτεία και παρακολούθηση των λιμανιών. Με το Υπουργείο εργαζόμαστε  για την ενίσχυση της πολιτικο-στρατιωτικής ένωσης προκειμένου να ενδυναμωθεί η  διανομή στα λιμάνια της χώρας», δήλωσε ο υπουργός.

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Nicolas Maduro, ενεργοποίησε την περασμένη εβδομάδα  τη Μεγάλη Αποστολή Εφοδιαστική Αυτάρκεια με στόχο την προώθηση του νέου συστήματος παραγωγής της χώρας και την εξασφάλιση τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων στους πολίτες.

Αυτή η πρώτη σημαντική πολιτικο-στρατιωτική αποστολή, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει εξαπλωθεί σε  όλη την εθνική επικράτεια, θα επιλύσει την  κλιμάκωση των τιμών,  θα εγκαθιδρύσει πραγματικά κόστη  παραγωγής, θα τερματίσει την αποθεματοποίηση, την κερδοσκοπία, το λαθρεμπόριο, τη   χαμηλή απόδοση παραγωγής και επιπλέον θα εδραιώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διανομής τροφίμων.

 

 alt

 

Fortalecen distribución en puertos para garantizar al pueblo productos de primera necesidad

Caracas, 18 Jul. AVN.- El ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce Navarro, se reunió este lunes con autoridades de los puertos del país para afinar estrategias a fin de fortalecer la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

De acuerdo con información publicada en su usuario en la red social Twitter, @LuisSauceN, estas acciones se realizan para contribuir a la estabilidad económica y la paz social que requiere el pueblo venezolano.

"Se hace inspección, supervisión y seguimiento de los puertos. Desde el Ministerio trabajamos en el fortalecimiento de la unión cívico militar para fortalecer la distribución en puertos del país", aseveró el ministro.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, activó la semana pasada la Gran Misión Abastecimiento Soberano con el objetivo de impulsar el nuevo esquema productivo del país y garantizar los productos alimenticios y farmacéuticos a la ciudadanía.

Esta primera gran misión cívico-militar, que en los últimos días ha realizado un despliegue por todo el territorio nacional, resolverá la escalada de precios, establecerá costos reales de producción, acabará con el acaparamiento, la especulación, el contrabando, el bajo rendimiento productivo y, además, consolidará el sistema distributivo eficiente de los alimentos.

 
Η Mεγάλη Αποστολή «Εφοδιαστική Αυτάρκεια» αναμένει να δημιουργήσει νέους μηχανισμούς παραγωγικής σχέσης μεταξύ των φορέων - Misión Abastecimiento prevé generar nuevos mecanismos de relación entre actores productivos PDF Imprimir E-mail

Misión Abastecimiento prevé generar nuevos mecanismos de relación entre actores productivos

 

castro soteldo

 

Caracas, 17 Jul. AVN.- La Gran Misión Abastecimiento Soberano, que inició el lunes pasado el Ejecutivo Nacional, busca generar nuevos mecanismos de relacionamiento entre todos los actores del sector productivo, para sanear las cadenas de generación y distribución de bienes esenciales, indicó este domingo el ministro para la producción Agrícola, Wilmar Castro Soteldo.

La misión se propone "ir conformando un nuevo mecanismo de relacionamiento entre todos los actores del sistema productivo y de la sociedad, impulsando proyectos, propiciando la armonía del ser humano con su entorno, bajar esos niveles de violencia tan exagerados que nos han ido inoculando de manera progresiva”, expresó en su programa Cultivando la Patria, transmitido por Vive TV y VTV desde El Laguito, en Los Próceres, Caracas.

En el reordenamiento del aparato productivo, expresó Castro, es clave la incorporación de las universidades "con su gran peso de conocimiento que tiene en las investigaciones, en el desarrollo, para que estos proyectos sigan adelante", por lo que llamó a estas instituciones a sumar esfuerzos para fortalecer la producción de semilla en todo el país, el desarrollo de genética vegetal y animal, así como el tema de desarrollo de bioinsumos y biofertilizantes.

“Llamo a la universidad a alistarse con nosotros, los invito a que se comuniquen al correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y ahí atenderemos la propuestas, las críticas, los aportes para trabajar en el proceso de desarrollo tecnológico”, subrayó Castro Soteldo.

El ministro también indicó que se realizan "esfuerzos extraordinarios, a través del Consejo Nacional de la Semilla, a través del Sehiveca (Semillas Híbridas De Venezuela), a través del Inia (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas), a través del Ivic (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas) para producir nuestra semilla. 10.000 hectáreas para semillas de maíz es lo que requerimos en el país", señaló.

Asimismo, manifestó que se evaluará la producción y distribución de arroz debido a que Venezuela, hasta los momentos, se estaba autoabasteciendo de la semilla de arroz; no obstante, es uno de los rubros que está siendo atacado por la guerra económica promovida por la derecha.

"Me reportaron que tenemos serias deficiencias en el tema de la semilla del arroz. Vamos a atenderlo, para ver qué ha pasado porque hasta ahora nosotros nos hemos autoabastecido en semilla de arroz y no podemos perder ese espacio", subrayó el ministro.

El desarrollo de la Gran Misión Abastecimiento Soberano se sostiene sobre siete vértices: producción eficiente, logística y distribución, nuevos proceso de comercialización, sistema de costo, rendimiento, consolidación la organización productiva, seguridad y defensa integral e investigación desarrollo y sustitución de la importaciones.

 

Η Mεγάλη Αποστολή «Εφοδιαστική Αυτάρκεια» αναμένει να δημιουργήσει νέους μηχανισμούς παραγωγικής σχέσης μεταξύ των φορέων

 

Καράκας, 17 Ιουλ AVN.- Η Mεγάλη Αποστολή «Εφοδιαστική Αυτάρκεια», την οποία έθεσε σε λειτουργία την περασμένη Δευτέρα η Εθνική Ηγεσία, επιδιώκει να δημιουργήσει νέους μηχανισμούς μεταξύ όλων των παραγόντων στον παραγωγικό τομέα, για να καθαρίσει τις αλυσίδες της παραγωγής και της διανομής των βασικών αγαθών, επισήμανε την Κυριακή ο Υπουργός για τη Γεωργική Παραγωγή, Wilmar Castro Soteldo.

Η Aποστολή  προσπαθεί «να σχηματίσει ένα νέο μηχανισμό εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ όλων των φορέων του παραγωγικού συστήματος και της κοινωνίας, προωθώντας έργα, καθώς και την αρμονία μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, και μειώνοντας τα επίπεδα υπερβολικής βίας, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας σταδιακά», σχολίασε στην εκπομπή «Καλλιεργώντας την Πατρίδα»,  της Vive TV και τη VTV, από το El Laguito, Los Proceres, Καράκας.

Στην αναδιοργάνωση του παραγωγικού μηχανισμού, είπε ο Castro, το κλειδί είναι η ενσωμάτωση των πανεπιστημίων «με το μεγάλο βάρος της γνώσης τους στην έρευνα, την ανάπτυξη, ώστε αυτά τα έργα να πάνε μπροστά», και καλώ λοιπόν αυτά τα ιδρύματα να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της παραγωγής σπόρων σε όλη τη χώρα, της ανάπτυξης της γενετικής των φυτών και των ζώων, και το ζήτημα της ανάπτυξης των βιολογικών λιπασμάτων και των βιολογικών προϊόντων.

«Καλώ την πανεπιστημιακή κοινότητα να ενωθεί μαζί μας, σας καλώ να επικοινωνήσετε με το wcastrosoteldo@gmail.com και εκεί θα παρακολουθήσουμε τις προτάσεις σας, τις κριτικές, τις δικές σας ιδέες, για να εργαστούμε στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης», είπε ο Castro Soteldo.

Ο Yπουργός είπε επίσης ότι καταβάλλονται «εξαιρετικές προσπάθειες, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου της Σποράς, μέσω της Sehiveca (Υβριδικοί Σπόροι της Βενεζουέλας), μέσω της Inia (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας), μέσω της Ivic (Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών της Βενεζουέλας) ώστε να παραχθούν 10.000 εκτάρια με σπόρους καλαμποκιού που χρειάζεται η χώρα», πρόσθεσε.

Επίσης, υπογράμμισε θα αξιολογηθεί η παραγωγή και η διανομή ρυζιού, επειδή η Βενεζουέλα, μέχρι τώρα, ήταν αυτάρκης όσον αφορά τους σπόρους ρυζιού.  Ωστόσο, είναι ένα από τα προϊόντα που δέχονται την επίθεση από τον οικονομικό πόλεμο που προωθεί η δεξιά.

«Λαμβάνω αναφορές για σοβαρές ελλείψεις στο θέμα των σπόρων ρυζιού. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε, για να δούμε τι συνέβη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε αυτάρκεια για το ρύζι σπόρων και δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό το χώρο», δήλωσε ο Υπουργός.

Η ανάπτυξη της Mεγάλης Αποστολής «Εφοδιαστική Αυτάρκεια», πραγματοποιήθηκε πάνω σε επτά άξονες: αποδοτική παραγωγή,  εφοδιαστική αλυσίδα και διανομή, νέα διαδικασία μάρκετινγκ, το κόστος του συστήματος, τις επιδόσεις, την ενοποίηση της παραγωγικής οργάνωσης, την ολοκληρωμένη έρευνα για την ασφάλεια και την άμυνα και την ανάπτυξη και την υποκατάσταση των εισαγωγών.

 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Próximo > Fin >>

Página 202 de 262

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur