grecia
Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση απορρίπτει την επίθεση των ΗΠΑ κατά της βενεζουελάνικης δημοκρατίας - Gobierno Bolivariano rechaza arremetida estadounidense contra democracia venezolana PDF Imprimir E-mail

comunicado oficial-2

Η Κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας απορρίπτει κατηγορηματικά τη νέα επίθεση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της βενεζουελάνικης δημοκρατίας μέσω της επιβολής δήθεν μονομερών και παράνομων κυρώσεων, που παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο, εναντίον 8 πολιτών, τους οποίους προσπαθεί να ποινικοποιήσει για τη συμμετοχή τους σε μία δημοκρατική, συνταγματική και εκπορευόμενη από την κυρίαρχη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, διαδικασία.

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι παράνομες και παράλογες ενέργειες συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεδομένου ότι ο μοναδικός τους σκοπός είναι να καταπνίξουν την κυρίαρχη βούληση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.

Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι λίγο την ενδιαφέρει η δημοκρατία και η αυτοδιάθεση των λαών, όπως και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά στο δικαίωμα ψήφου και στο να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του λαού.

Προσπαθεί να τιμωρήσει μερικούς πολίτες της Βενεζουέλας για τον απλό λόγο ότι προώθησαν την Εθνική Συντακτική Συνέλευση και εξελέγησαν, και θεσπίζει έτσι την πολιτική δίωξη  κατά όλων αυτών που υπερασπίζονται τη δημοκρατική διαδικασία στη Βενεζουέλα. Αυτή η ενέργεια είναι τόσο σοβαρή, που προσπαθεί να επιβάλει κυρώσεις ακόμα και σε έναν από τους κατηγορημένους επειδή, μεταξύ άλλων, είναι αδερφός του Προέδρου Ούγκο Τσάβες Φρίας.

 

Όπως είχε πει ο Απελευθερωτής μας Σιμόν Μπολιβάρ στην Επιστολή της Τζαμάικα: «Το πέπλο έχει σχιστεί, έχουμε δει πια το φως και δε θέλουμε να επιστρέψουμε στο σκοτάδι. Έχουν σπάσει οι αλυσίδες. Έχουμε πια ελευθερωθεί και οι εχθροί μας επιδιώκουν να μας υποδουλώσουν ξανά».

 

Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση δεν υπακούει σε καμιά ιμπεριαλιστική ή ξένη εξουσία, είναι η έκφραση της αρχικής και κυρίαρχης εξουσίας του ελεύθερου και ανεξάρτητου λαού της Βενεζουέλας και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ενεργεί με σκοπό να διατηρήσει το διάλογο, την ειρήνη και την αρμονία μεταξύ του λαού της Βενεζουέλας. Καμία ξένη απειλή δε θα κάνει τη Βενεζουέλα να εγκαταλείψει το δρόμο της ειρήνης, της συμμετοχικής και πρωταγωνιστικής δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης που ο λαός έχει αποφασίσει να ακολουθήσει. Ποτέ δε θα αναγνωρίσουμε αυτή την επίθεση.

 

Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση θα κατευθύνει την εθνική ζωή μέσα από την ενίσχυση του διαλόγου και της συνταγματικής κατανόησης προς το συμφέρον της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Έχουμε γράψει μια νέα σελίδα δόξας στη δική μας ιστορία, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης.

 

Καράκας, 9 Αυγούστου 2017

**********************

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la nueva arremetida del Gobierno estadounidense en contra de la democracia venezolana a través de la imposición de pretendidas sanciones unilaterales, ilegales y violatorias del derecho internacional contra 8 ciudadanos y ciudadanas, a quienes se les pretende criminalizar por su participación en un proceso democrático, constitucional y emanado de la voluntad soberana del pueblo venezolano.

Reiteramos que estas acciones ilegales y absurdas constituyen una clara violación del derecho internacional pues su único fin es forzar la voluntad soberana de la República Bolivariana de Venezuela.

El Gobierno estadounidense demuestra una vez más el poco interés que tiene en la democracia y la autodeterminación de los pueblos, así como en el respeto a los derechos humanos, especialmente el derecho al voto y a que las decisiones del pueblo sean respetadas.

Se intenta castigar a ciudadanos y ciudadanas venezolanos por el simple hecho de haber promovido la Asamblea Nacional Constituyente, así como por ser electos, instituyendo con ello una persecución política por parte de los Estados Unidos de América en contra de aquellos que defienden el proceso democrático en Venezuela. Esta acción es tan grave, que incluso a uno de los injuriados, pretenden sancionarlo, entre otras cosas, por ser hermano del Presidente Hugo Chávez Frías.

Como dijo nuestro Libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica: “El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos”.

La Asamblea Nacional Constituyente no obedece a poder imperial ni extranjero alguno, es la expresión del poder originario y soberano del Pueblo libre e independiente de Venezuela y en consecuencia, continuará actuando en aras de mantener el diálogo, la paz y la concordia entre el pueblo venezolano. Ninguna amenaza foránea hará que Venezuela abandone el camino de la paz, la democracia participativa y protagónica y la justicia social que el pueblo ha decidido emprender. Jamás reconoceremos esta agresión.

La Asamblea Nacional Constituyente enrumbará la vida nacional mediante el diálogo mayor y el entendimiento constitucional en aras de la paz y la independencia nacional. Hemos escrito una nueva página de gloria en nuestra historia de libertad y autodeterminación.

Caracas, 09 de agosto de 2017

**********************

 


The Government of the Bolivarian Republic of Venezuela strongly rejects the new attack by the U.S. Government against Venezuelan democracy through the intended application of sanctions which are unilateral, illegal and violate international law, against eight Venezuelan citizens who are being subjected to a criminalization attempt for their participation in a democratic, constitutional process, that is the result of the sovereign will of the Venezuelan people.

We reiterate that this illegal and absurd actions constitute a clear violation of international law given that their sole purpose is to bend the sovereign will of the Bolivarian Republic of Venezuela.

The U.S. Government once again shows it bears little interest for democracy and people's self-determination, as well as for the respect of human rights, especially the right to vote and to the observation of the decisions of the people.

The United States of America intends to punish Venezuelan citizens for simply having promoted the National Constituent Assembly, as well as for having been elected, thus formalizing the political persecution of those defending the democratic process in Venezuela. This is such a gross action that it even intends to sanction one of the victims, among other things, for being a brother of President Hugo Chavez Frias.

We say with our Liberator Simon Bolivar as he wrote in his Jamaica Letter: "The veil has been torn asunder. We have already seen the light, and it is not our desire to be thrust back into darkness. The chains have been broken; we have been freed, and now our enemies seek to enslave us anew."

The National Constituent Assembly does not obey any imperial or foreign power whatsoever; it is the expression of the original and sovereign power of the free and independent People of Venezuela, and as such, it shall continue to act with the purpose of maintaining dialogue, peace and harmony among the Venezuelan people. No external threat will make Venezuela relinquish the path of peace, participative and protagonistic democracy, and social justice that the People have decided to undertake. We shall never recognise such an aggression.

The National Constituent Assembly shall guide the life of the nation through a greater constitutional dialogue and understanding for the sake of peace and national independence. We have written a new glorious page of our history of freedom and self-determination.

August 9th, 2017

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur